Per una sanitat pública, universal i de qualitat

OBERTURA TERMINI ACTE D ́ELECCIÓ DE GERÈNCIA TERRITORIAL PER VIA TELEMÀTICA LAB.LLIURE-2018.

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU SUPERIOR SANITARI EN LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC.


(Codi d’identificació de la convocatòria: LAB.LLIURE2018. DOGC núm. 7622, de 18.5.2018)

Categoria: Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic


OBERTURA TERMINI ACTE D ́ELECCIÓ DE GERÈNCIA TERRITORIAL PER VIA TELEMÀTICA