Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

resultats definitius de la convocatòria del concurs de trasllat obert i permanent (edició 2021).

RESOLUCIÓ SLT/2516/2022, de 29 de juliol, que dona publicitat a la diligència del 14 de juliol de 2022, de la comissió tècnica de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent de l’Institut Català de la Salut, publicada al DOGC núm. 8214, del 31.8.2020, per la qual es fan públics els resultats definitius de la convocatòria (edició 2021).

Continua llegint

Instrucció 01/2022 De modificació de la Instrucció 6/2006, de 20 de desembre, sobre el complement per dedicació exclusiva del personal facultatiu

1. S’inclou una disposició addicional a la Instrucció 6/2006, sobre el complement per dedicació exclusiva del personal facultatiu, amb el redactat següent: “Durant l’exercici 2023 el personal facultatiu no tindrà l’obligació de presentar davant la Direcció de persones de l’àmbit del seu nomenament la declaració de manteniment dels requisits establerts per a la percepció del complement per dedicació exclusiva prevista

Continua llegint

Instrucció 02/2022 Sobre els nomenaments de personal estatutari temporal

La regulació que la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, feia sobre el personal estatutari temporal s’ha modificat de manera molt sensible amb l’aprovació del Reial Decret-llei 12/2022, de 5 de juliol. Aquest fet fa necessari que es dicti una nova Instrucció per tal d’adequar els nomenaments de personal estatutari

Continua llegint

Informació de la Mesa Sectorial 29-7-2022

L’ICS no reconeix la falta de cobertura de professionals i diu que s’han incrementat les plantilles. CATAC-CTS vam manifestar la falta de personal que estem patint a tots els centres, tant de primària com d’hospital, no tan sols de categories deficitàries, de tots els estaments. L’ICS diu que s’han incrementat les plantilles i no reconeix que això estigui succeint. Manifestem que

Continua llegint

llista definitiva de persones admeses i excloses de participar de l’edició 2021 de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent

Llista definitiva de persones admeses i excloses de participar de l’edició 2021 de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent, amb indicació de les destinacions sol·licitades, de la valoració dels mèrits i del número de classificació final assolit per cada persona aspirant dins de cadascuna de les destinacions sol·licitades. Aquí el document.

Continua llegint

modificació LAB.LLIURE-2018.

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU SUPERIOR SANITARI EN LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC (Codi d’identificació de la convocatòria: LAB.LLIURE-2018. DOGC núm. 7622, de 18.5.2018) Substitució dels llistats dels resultats definitius del concurs de mèrits, puntuacions finals del concurs oposició i ordre de classificació

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/2348/2022, de 20 de juliol

RESOLUCIÓ SLT/2348/2022, de 20 de juliol, d’adjudicació de l’edició 2020 de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent, publicada mitjançant la Resolució SLT/2099/2020, del 25 d’agost, al DOGC núm. 8214, del 31.8.2020, la qual està prevista a l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat per al desenvolupament de la línia 5.4 del Pla d’ordenació de

Continua llegint

CONVOCATÒRIA DI-2018

INFORMACIÓ SOBRE CONVOCATÒRIA DI-2018 El més probable és que es publiqui llistats definitius de les oposicions DSL-2018, la primera quinzena d’agost, malgrat que no es descarta que sigui l’última setmana del mes de juliol. Quan estigui publicada la divulgarem com sempre. Deprès surt la diligència que permet demanar gerència. La signatura de la plaça és prevista per la tardor.

Continua llegint

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA ZELADOR/A. Codi d´identificació de la convocatòria ZEL.LLIURE-2018 – DOGC núm. 7695, de 29.8.2018 Categoria: ZELADOR/A OBERTURA TERMINI ACTE D´ELECCIÓ DE GERÈNCIA TERRITORIAL PER VIA TELEMÀTICA

Continua llegint