Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

La Iniciativa Europea per una Renda Bàsica

Una Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) és una espècie d’iniciativa legislativa popular que es porta al Parlament Europeu per a la seva discussió i possible aprovació. Consisteix a recollir un milió de signatures amb documents d’identitat de ciutadans europeus que avalin la iniciativa. I s’han de recollir, com a mínim, en 7 països de la Unió Europea (UE), on han d’aconseguir uns números mínims -depenent de la

Continua llegint
Què suposa la modificació de l’Estatut de l’Empleat Públic publicada el 30 de desembre de 2020?

Què suposa la modificació de l’Estatut de l’Empleat Públic publicada el 30 de desembre de 2020?

La disposició 37.1 de la Llei 11/2020 de 30 de desembre indica que els funcionaris públics tenim dret, entre d’altres, als permisos” Per defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produeixi en la mateixa localitat,

Continua llegint

Proposición de Ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos

El establecimiento de unas ratios mínimas de profesionales de enfermería en atención al número de pacientes dota de mayor efectividad los derechos de los ciudadanos respecto a las prestaciones sanitarias, refuerza el derecho a la protección de la salud y permite una mejor planificación de los recursos humanos dedicados a los cuidados asistenciales.La adecuada organización de estos recursos humanos está

Continua llegint