Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Informació mesa sectorial 26/2/2021

Redacció: Organització

L’ICS assegura que els problemes informàtics s’han solucionat i ens posaran en marxa els processos que estaven aturats per aquest problema

 • S’informa de la denúncia del II Acord de l’ICS per part d’UGT i que com no representen majoria, comporta la pròrroga del vigent per un any més. L’ICS, que és el que en té més ganes(durant la mesa ha nomenat en més de 10 cops la hipotètica denúncia), sense voler denunciar-lo, ens encomana a totes les forces sindicals a fer-ho… CATAC-CTS/IAC, després de valorar-ho detingudament, vam considerar no denunciar-lo donat que al desembre-20 no era visionable ni cap govern, ni molt menys pressupostos. L’ICS busca obrir el meló només per regularitzar l’Acord de sortida de vaga dels metges. La UGT vol negociar en plena pandèmia, sense Govern, sense pressupostos, i sense capacitat per fer mobilitzacions en el transcurs de la negociació,  acostumats a pactar acords a esquenes de les treballadores, amb els sols ja en tenen prou. Per què no denuncien el Pacte de la Borsa que van signar fa més de dos anys que encara no està en vigor, i que està suposant la major arbitrarietat de l’ICS alhora de fer  les contractacions en dècades?
 • CONVOCATÒRIES EN CURS

S’informa que el sistema INGESTA de presentació de mèrits, va presentar problemes els 2 primers dies, però que després ja va funcionar bé. S’habilita la possibilitat de fer els separadors en el moment de tenir cita. La gent que ja ha presentat mèrits, anirà rebent progressivament el comprovant digital de la recepció de dades.

 • MOBILITAT VOLUNTÀRIA OBERTA I PERMANENT

Comunicaran admesos i exclosos i l’execució del Barem el proper 4 de març!!!! Han tramitat una proposta pels facultatius Especialistes d’hospitals per tal que quan als llocs convocats només hi hagi un/a aspirant, es pugui adjudicar directament i no s’hagi de constituir Tribunal. 

 • BORSA DE TREBALL

Previsió de publicació el proper 15 de març o en el seu defecte, el 22 de març. Es veu que tota la culpa era del servidor. 2 anys per adonar-se’n!!! CATAC-CTS/IAC demanem responsabilitats per tanta incompetència.

 • CARRERA PROFESSIONAL 2020

Durant el març i abril preveuen tramitar les resolucions provisional i definitiva. Veuen difícil incorporar-la a la nòmina d’abril i més fàcil a la del maig. Recordeu que és amb efectes econòmics de l’1 de gener de 2021.

 • DPO’S 2020

L’ICS es vanaglòria dels nivells de consecució, de l’increment de treballadores que hi han tingut dret i de l’esforç econòmic que això ha suposat. CATAC-CTS/IAC els hem recordat la no gens menyspreable quantitat de treballadores que s’han quedat exclosos per sistemes de contractació en frau de llei (no contractar caps de setmana o festius quan es continuava al mateix lloc o activitat), o bé per haver tingut una baixa, en molts cops per Covid-19, que ha generat solucions de continuïtat. Aquesta és una de les altres conseqüències dels contractes mes a mes… L’ICS no farà res per corregir aquestes situacions.

 • RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

CATAC-CTS/IAC demanem RLLT ja que, segons una sentència del Tribunal Suprem, tenim dret a tenir. Sense el coneixement dels llocs de treball estructurals, utilitzen els nombres de les plantilles a la seva conveniència. Parlen de proporcionar-nos-ho al segon semestre d’enguany, però veient el nivell d’acompliment amb els terminis, ens plantejarem mesures més contundents…

 • REALITZACIÓ DE DOMICILIS PER LES TCAI

CATAC-CTS/IAC denunciem l’obligatorietat que s’ha creat en alguns territoris d’haver de fer desplaçaments per part de les TCAI. Aquestes treballadores, s’han incorporat de facto, al grup d’altres professionals que han de disposar de vehicle per poder treballar, amb l’agreujant que no cobren cap complement de desplaçament i que en moltes ocasions no els paguen ni el quilometratge. Una altra de les conseqüències de l’elevadíssima eventualitat d’aquest grup professional. En aquest moment de la reunió, l’ICS ens invita per enèsima vegada a denunciar l’Acord. Els ho recordarem en el moment que es doni el fet!!! 

 • CÀRRECS A L’ARNAU DE VILANOVA

CATAC-CTS/IAC informem a la Mesa que hem fet una demanda pel fet que moltes de les convocatòries de provisió de càrrecs d’aquest hospital, no compleixen molts dels requisits necessaris per fer-se, i per aquest motiu, les impugnarem totes. L’ICS contesta que ja van adreçar-se a la Junta de Personal de l’Arnau per aquest motiu, però no reconeix el que està passant. CATAC-CTS/IAC portarà aquest tema als tribunals.

 • RETRIBUCIONS TREBALLADORES SOCIALS D’HOSPITAL

CATAC-CTS/IAC presentem un escrit fet i signat per la totalitat de les Treballadores Socials dels hospitals de l’ICS de Catalunya en el qual es demana la revisió de les taules retributives i l’equiparació salarial amb les treballadores socials que presten serveis a la Primària. L’ICS ens torna a encomanar la denúncia del segon Acord. És una vergonya la discriminació entre col·lectius, quan volen es modifiquen les taules retributives per millorar les condicions laborals d’una part de la plantilla, i quan no volen no. Serem incansables en la defensa de les nostres condicions de treball, els agradi o no. Totes som necessàries i imprescindibles.

 • CONTRACTACIÓ ESTUDIANTS 4RT D’INFERMERIA

Denunciem que la figura de l’auxiliar sanitari (estudiants 4rt. Infermeria) s’utilitza molts cops per a suplir el lloc d’una infermera, i fins i tot treballant sols, generant inseguretat tant pels usuaris com pels estudiants. Els estudiants només poden fer funcions de suport i sempre sota la tutela d’una infermera titulada. L’ICS diu que no es pot donar aquesta situació, que el Decret estableix que només poden fer tasques d’acompanyament i que ho tornaran a transmetre als territoris.

 • ALTRES TEMES. L’ICS DIU:
  • No pensa fer modificacions a cap nivell pel que fa a la qüestió del solapament.
  • Els estudis de càrregues que tenien compromesos per l’Acord de sortida de vaga de metges, estan fets però no presentats. Ens els presentaran…A bones hores!!! En el moment actual no serveixen per a res.

Després de les contínues recomanacions sobre denunciar el II Acord, CATAC-CTS/IAC hem volgut fet constar que no sempre ha calgut pactar un nou Acord per modificar les condicions econòmiques i de treball d’una part de la plantilla. El millor exemple és l’Acord de sortida de vaga dels metges que es va pactar fora de la Mesa Sectorial i afectant a les condicions d’una gran part de la plantilla.

Per tant, si no volen corregir els greuges que estant suportant les Treballadores Socials d’hospitals, les TCAI de primària, les Referents de GIS i d’altres petits col·lectius, és només per la seva voluntat. NO ens poden responsabilitzar de les seves decisions!!!