Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DECRET 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021.

El 2020 haurà estat l’any marcat per la pandèmia de COVID-19 a escala mundial. Les afectacions són molt extenses i intenses. La més important és l’afectació en la vida i en la salut de moltes persones. També ha suposat una aturada generalitzada de l’activitat amb una incidència desigual per sectors, de forma que algunes activitats econòmiques han quedat pràcticament anul·lades.

Continua llegint

SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA

El Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A. (en endavant, SEM) convoca els següents llocs de treball de
conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l’Estat de 2017, i
específicament el seu article 19.U.6, en relació a la Disposició Addicional 17a U i la Disposició Addicional 15a U.
4, així com la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals per l’Estat de 2018, i específicament el seu
article 19.U.6, en relació a la Disposició Addicional 31a U.

Continua llegint