Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Motius que excusen formar part d’una mesa electoral

ILT, gestants de més de sis mesos, primers mesos de lactància, sanitaris amb certificació del servei, diferents graus d’incapacitat, per edat, per objecció de consciència confessional, empresonament…

Llistat exhaustiu