Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ORDRE TSF/12/2021, de 25 de gener

ORDRE TSF/12/2021, de 25 de gener, per la qual es garanteix el servei de rastreig i seguiment de contactes estrets en casos positius de COVID-19 que l’empresa Ferroser Servicios Auxiliares, SA, presta a la ciutadania.

Vista la convocatòria de vaga presentada pel sindicat IAC-CATAC a l’empresa Ferroser Servicios Auxiliares, SA (amb registre d’entrada de 15 de gener de 2021), que està prevista que s’iniciï a les 0.00 hores del dia 26 de gener fins les 24.00 hores del dia 4 de febrer de 2021, i que afecta tots els treballadors i treballadores de
l’empresa;