Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Oferta pública IAS: Convocatoria 11 places psiaquiatria (Girona)

Les bases de la convocatòria són públiques es troben al  Web de l’IAS. Les persones interessades
en ser candidates presentaran tota la documentació requerida, en format PDF, a convocatoriesrrhh@ias.cat dins
del termini de quinze dies, a comptar a partir del dia següent a la seva publicació.
a) Tipus de convocatòria: concurs d’oposició per a la cobertura de 11 llocs de facultatiu/va especialista en
psiquiatria amb contracte laboral fix i a jornada parcial o completa.