Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/784/2021, de 18 de març, de modificació de la Resolució SLT/2166/2019,

RESOLUCIÓ SLT/784/2021, de 18 de març, de modificació de la Resolució SLT/2166/2019, de 23 de juliol,
per la qual es fa pública la composició nominal dels tribunals corresponents a la convocatòria per a la
provisió de llocs vacants de facultatiu/iva especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital Universitari
Arnau de Vilanova de Lleida de l’Institut Català de la Salut (convocatòria EJ-Arnau de Vilanova-01/18).

Atès que en data 02.08.2019 es va publicar la composició nominal dels tribunals per a la provisió de llocs
vacants de facultatiu/iva especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de
Lleida de l’Institut Català de la Salut (convocatòria EJ-Arnau de Vilanova-01/18).