Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/984/2021, de 7 d’abril

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/984/2021, de 7 d’abril, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de facultatiu/iva especialista
en els serveis jerarquitzats de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona de l’Institut Català de la Salut
(convocatòria EJ-Joan XXIII-01/18).
D’acord amb la Resolució SLT/2814/2018, de 30 d’octubre, de convocatòria per a la provisió de llocs vacants
de facultatiu/iva especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona de
l’Institut Català de la Salut (núm. de registre de la convocatòria EJ-Joan XXIII-01/18), publicada al DOGC
núm. 7761, de 4.12.2018;