Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/2363/2021, de 23 de juliol,

RESOLUCIÓ SLT/2363/2021, de 23 de juliol, per la qual es prorroga la vigència de les resolucions
d’acreditació dels equips d’atenció primària atorgades fins al 31 de desembre de 2022.

L’acreditació és l’eina mitjançant la qual es declara que un equip d’atenció primària disposa d’un determinat
nivell de qualitat i de competència en relació amb uns estàndards tècnics vigents i, d’aquesta manera, és un
estímul per a la millora contínua dels equips. Els criteris d’acreditació per als equips d’atenció primària a
Catalunya són els que recull el Decret 86/2014, de 10 de juny, pel qual s’estableix el sistema d’acreditació dels
equips d’atenció primària a Catalunya.