Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

RESOLUCIÓ SLT/3428/2021, de 9 de novembre

RESOLUCIÓ SLT/3428/2021, de 9 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per sol·licitar els
nivells de carrera professional de personal estatutari de tots els grups professionals de l’àrea funcional
sanitària i de l’àrea funcional de gestió i serveis de l’Institut Català de la Salut.

El II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari
de l’Institut Català de la Salut, de 19 de juliol de 2006, defineix la carrera professional com el sistema
d’incentivació i motivació dels seus i de les seves professionals i de reconeixement del seu nivell de
desenvolupament professional, i fixa el darrer trimestre de l’any com el període en què s’ha d’obrir el termini
de presentació de sol·licituds.
En aplicació del prefixat al II Acord i en ús de les competències que m’atribueix la normativa vigent,

Continua llegint