Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3458/2021, de 18 de novembre

RESOLUCIÓ SLT/3458/2021, de 18 de novembre, d’adjudicació de l’edició 2020 de la convocatòria única del
concurs de trasllat obert i permanent, publicada mitjançant Resolució SLT/2099/2020, de 25 d’agost, al
DOGC núm. 8214, de 31.8.2020, la qual està prevista a l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat per al
desenvolupament de la línia 5.4 del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut per
al període 2016-2020, per a la potenciació dels processos de mobilitat voluntària.


De conformitat amb la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent, publicada mitjançant
Resolució SLT/2099/2020, de 25 d’agost, al DOGC núm. 8214, de 31.8.2020, en concordança amb la Resolució
TSF/415/2020, de 16 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Mesa
Sectorial de Negociació de Sanitat, per al desenvolupament de la línia 5.4 del Pla d’ordenació de recursos
humans de l’Institut Català de la Salut per al període 2016-2020, per a la potenciació dels processos de
mobilitat voluntària (codi de conveni 79100032132013);
D’acord amb la proposta d’adjudicació elevada per la Comissió Tècnica de la convocatòria,

Continua llegint