Per una sanitat pública, universal i de qualitat

INFORMACIÓ MEPAG 8-11-2021

INFORMACIÓ MEPAG 8-11-2021

La MEPAG s’ha reunit virtualment aquest dilluns 8 de novembre, amb una convocatòria enviada amb “premeditació i traïdoria” a finals de la setmana passada, teòricament per “negociar” tres punts proposats per l’administració, però sense adjuntar documentació que permeti als sindicats tenir elements de negociació. I sense incloure cap punt proposat per la part sindical. No anem bé!

Abús de temporalitat en el personal laboral:

Des de la IAC fa temps que exigim per a tot el personal laboral que porta més de tres anys en contracte temporal li sigui reconegut d’ofici per part de l’administració la condició d’indefinit no fix, ja que hi ha jurisprudència que ho avala. Ho hem portat a diferents meses però se’ns diu que caldria tractar-ho a la MEPAG, però la mateixa administració no admet el punt en l’ordre del dia!
I mentrestant aboca al personal laboral temporal que individualment es gasti els diners i el temps emprenent processos judicials que els acaben donant la raó i la condició d’indefinit no fix. Però castigant-los al desgast de temps, diners i esforços. “El procés és el càstig”. Per què no aplicar-ho ja d’ofici?

Pressupostos 2022

Des de la IAC reivindiquem que no podem parlar de pressupostos 2022 si no parlem de reversió total de totes les retallades que venim arrossegant des de fa anys!!!

REIVINDIQUEM: Revertir totes les retallades!!!
• Recuperació del FAS
• Recuperació de tots els dies d’assumptes personals retallats
• Retorn del dret a reducció de jornada el 1r any de la criatura amb el 100% de sou
• Eliminació de l’any de cadència en el pagament de la carrera professional a l’ICS
• Restabliment de l’horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal d’aplicació al curs 2022/23 com a reivindicació irrenunciable en educació
• Reducció de les ràtios estructurals. Cap tancament de grups a la pública
• Formació professional pública i de qualitat
• Conversió dels terços de jornada en mitges jornades
• Estabilització del personal interí i substitut i pacte d’estabilitat
• Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys
• Increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat
• Recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys en el sector docent
• Retirada del Decret de Plantilles (39/2014)
• Recuperar la negociació per una jornada laboral de 35 hores setmanals
• Recuperar TOTS els drets laborals retallats

Retribucions del personal de la Generalitat de Catalunya:

Vint-i-quatre hores abans que el Govern presenti oficialment l’avantprojecte de Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 al Parlament de Catalunya, Funció Pública reuneix els sindicats per “negociar” aquest avantprojecte presentant un full amb unes 50 línies de text. Queda clar que el tràmit és merament informatiu, com se li escapa en algun moment a la directora general. No anem bé!

L’administració ens informa que pel 2022 les retribucions del personal seran:

– Increment retributiu màxim del 2% el 2022 respecte a 2021. Un increment totalment insuficient, simple transposició d’allò que marquen els pressupostos de l’estat espanyol, molt lluny de recuperar el poder adquisitiu perdut ni de mitigar un IPC que ara ronda el 4%
– Complement de productivitat del 100% de l’any 2022 i s’afegeix el 50 % de l’any 2021
I el Fons d’Acció Social (FAS)? I els Fons addicionals?. No ho sabem.

Finançament per la negociació del 7è Conveni Col.lectiu del personal laboral:

El 6è Conveni col.lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya data de 2008. Fa tretze anys!!!

Abans de la pandèmia s’havia d’iniciar la negociació del 7è conveni. Potser s’iniciarà el mes que ve. Però en plena negociació de pressupostos els sindicats preguntem quina dotació econòmica hi haurà en els pressupostos que permeti negociar millores pel personal laboral? Com es finançaran les mesures que s’acordin en el nou conveni? La resposta de l’administració és “com els altres anys”…

Demanem es contemplin en els pressupostos alguna partida fora de les de massa salarial, però sembla que la directora general o no ens sent o no ho entén…. Vaja, esperem que el 7è conveni millori el 6è.

Llei de mesures:

Des de la IAC demanem que s’inclogui en la Llei de mesures de la Generalitat de Catalunya per al 2022 l’excedència voluntària amb reserva de plaça que s’havia instaurat a la Llei de mesures del 2012 i que va ser derogada. Aquesta mesura no té cost econòmic, per tant es tracta tan sols de voluntat de l’administració de fer-ho.

L’administració només informa que ha inclòs aquest punt en l’odre del dia per informar-nos que la Llei de mesures inclou mesures per permetre la implementació del vot electrònic en els processos d’eleccions sindicals a l’administració de la Generalitat de Catalunya. Tots els sindicats coincidim en què aquesta no és la manera de “negociar” la implementació del vot electrònic, a cop de llei. On és la negociació col.lectiva? No anem bé!

Oferta pública ordinària 2021 i processos PESCO:

L’administració ens informa que l’oferta pública ordinària de 2021 segons aplicació de la taxa de reposició marcada per l’estat resulta que s’ofertaran 5152 places distribuïdes de la següent manera:

✓ 840 mossos
✓ 240 bombers
✓ 100 rurals
✓ 644 administració i tècnic
✓ 67 penitenciaris
✓ 2129 docents
✓ 1132 ICS

També se’ns informa que en les respectives meses sectorials es negociaran l’aplicació dels següents criteris per treballar cada bloc de places:

– Interinitat
– Temps des del darrer procés
– Mitjana d’edat del col.lectiu
– Simplicitat del procés
– Necessitats d’efectius

Aquesta oferta pública és apart dels processos PESCO que s’establiran quan s’hagi aprovat la nova normativa a Madrid, i que contemplarà l’estabilització del personal interí per dues vies: a) concurs de mèrits, i b) concurs-oposició. Funció pública està també pendent a quin llindar d’anys d’interinitat (3 anys, 5 anys, etc) s’acaben marcant les normatives.

Des de la IAC seguirem lluitant per l’estabilització de tot el personal en abús i en frau de llei, i contra la precarietat a l’administració de la Generalitat de Catalunya!!