Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Informació mesa sectorial 26-11-21

L’ICS assumeix que haurà de convocar places per mèrits,
les vagues sí serveixen

A l’espera de com quedi el redactat final de la llei d’estabilitat del sector públic, l’ICS assumeix que es faran convocatòries per mèrits. CATAC-CTS/IAC, hem demanat que cap persona que pugui estar afectada la seva plaça en els concursos que estan en marxa es quedi sense treballar a l’espera que pugui consolidar el seu lloc de treball. Encara recordem quan CATAC-CTS/ICS no vam signar les convocatòries de places que sortien de l’aplicació del PESCO perquè demanàvem concursos de mèrits per poder aplantillar als milers de persones que es trobaven contractades en frau de Llei, i la resta de sindicats de la Mesa, (Metges de Catalunya, SATSE, UGT i CCOO) més preocupats d’organitzar cursos per les oposicions que de lluitar per la consolidació dels llocs de treball, ens deien que estàvem dient mentides. S’aplicarà l’article 61.6 de l’ EBEP per fer els concursos, el que sempre hem defensat.

Però hem de continuar lluitant perquè tot el personal contractat en frau de Llei, segons la sentència del TJUE, pugui consolidar la seva vacant. Hem de continuar lluitant perquè tothom que estigui treballant més de tres anys i un dia pugui consolidar el seu lloc de treball.
Una vegada publicada la nova Llei es convocarà la Mesa Sectorial per tractar de com es valoraran els mèrits i quins mèrits es tindran en compte, ja que volen simplificar el més possible els concursos.

Passen la següent informació de l’estat de les convocatòries.
La taxa de reposició de l’any 2020, és de 1132 places en totes les categories, que es sumen a les dels anys 2018 i 2019. Hauria de fer-se la convocatòria durant l’any 2022, però resten pendents de les conseqüències de l’aplicació de la Llei per reduir la temporalitat. Resten a l’espera de com queda la Llei, però amb el redactat haurien de resoldre abans del 31-12-2024, tot i que sanitat disposaria d’un any més d’adaptació a la nova normativa.

• >5 anys al lloc de treball: Concurs de Mèrits.
• >3 anys: Concurs de mèrits (40%)+ oposició (60%). No eliminatòria l’oposició.
• <3 anys: Concurs oposició.
El que voldrien és fer una convocatòria única per poder escurçar terminis . La/les convocatòries haurien de fer-se abans del 31/12/22.

Oferta publica 2021(taxa de reposició)

Situació Convocatòries lliure 2018

Situació Convocatòries lliure 2019

Carrera Professional: amb la proposta de Llei de Pressupostos o de mesures pel 2022, es preveu que s’iniciï a cobrar el mateix any de la campanya. L’1 de desembre s’inicia la campanya 2022, que s’haurà de resoldre durant l’any que ve i en cas de sortir favorable es començarà a cobrar amb efectes de l’1 de gener del 2022.

Pla d’enfortiment de la Primària:
Programa de benestar emocional i salut comunitària a l’AP.
Noves contractacions de Psicòlegs. En menys quantitat metges i infermeres.
No s’ha iniciat amb els nutricionistes. Ni fisioterapeutes.
No parlen de les noves funcions dels administratius perquè estan definint les noves funcions que volen donar.
Tasques de les TCAI. Es limiten a dir que el document de funcions que estan aplicant està basat en la LOGSE, però no reconeixen res de totes les tasques que obliguen a fer a les TCAI basant-se en la inespecificitat del document. Traspassen la responsabilitat a les treballadores a denunciar si se’ls fa fer alguna feina que traspassi les seves funcions.
CATAC-CTS/IAC hem manifestat la nostra disconformitat, no estem d’acord en fer assumir tasques d’uns col·lectius a d’altres per la manca de personal que patim.

DPOs, CATAC-CTS/IAC hem posat a sobre de la taula que en determinats àmbits de primària estan dient que els contractes lligats a l’enfortiment de la primària no tenen dret a cobrar DPOs, l’ICS manifesta que això no és cert, i que tothom que hagi treballat des de abans del 1 de juliol de 2021 de forma continuada té dret a cobrar DPOs.

Presentem la denúncia del Pacte de la Borsa, l’ICS diu que no reconeix la denúncia i que han de ser el sindicats signants el que facin la denúncia, és a dir UGT, SATSE i Metges de Catalunya. CATAC-CTS/ICS portarà aquest tema als tribunals, hem de tombar aquest Pacte infame de Borsa de Treball.