Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/53/2022, de 18 de gene

RESOLUCIÓ SLT/53/2022, de 18 de gener, per la qual es fa pública la composició nominal dels tribunals corresponents a la convocatòria per a l’assignació de les funcions de llocs vacants de cap de servei de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Arnau de Vilanova-01/2021).

De conformitat amb el que preveu la base 8 de la Resolució SLT/2366/2021, de 21 de juliol, de convocatòria per a l’assignació de les funcions de llocs vacants de cap de servei de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, convocatòria CJ-Arnau de Vilanova- 01/2021, publicada al DOGC núm. 8467, de 28.7.2021,

Continua llegint