Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

RESOLUCIÓ SLT/3902/2021, de 23 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3902/2021, de 23 de desembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs
específic, de dos càrrecs de comandament de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària del
Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/016/21).

Click to access 1886062.pdf