Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ACORD GOV/43/2022, de 15 de març,

ACORD GOV/43/2022, de 15 de març, de creació del Programa per a la implementació de les mesures urgents de reducció de la temporalitat en l’ocupació pública en l’àmbit competencial de la Direcció General de Funció Pública.

Feu clic per accedir a 1896418.pdf