Per una sanitat pública, universal i de qualitat

CAL SEGUIR DEFENSANT UNA SANITAT 100% PÚBLICA DE GESTIÓ DIRECTA!!!

PER LA SALUT DE TOTS, PER LA NOSTRA SALUT I PELS NOSTRES DRETS:

MÉS PLANTILLA, MÉS SEGURETAT, MÉS ESTABILITAT

LA SALUT#NOERAAIXÒ  MANIFESTACIÓ 3 ABRIL

En la situació actual de pandèmia que continua avançant i on res no canvia significativament, continuem patint per aquest Govern de la Generalitat la privatització de la sanitat pública.

Durant els últims anys hem assistit a la privatització i externalització de la gestió de molts centres, i d’una part dels serveis de suport de la sanitat (manteniment, bugaderia, radiologia, cuines, magatzems, esterilització…). Considerem que aquestes pràctiques han contribuït a encarir la sanitat pública i és necessari que cessin, i és reverteixen.

Fer especial esment de l’atenció primària, que aquests darrers mesos ha fet un esforç que l’ha portat al límit malgrat haver de ser el principal recurs d’un sistema sanitari públic universal. Personal esgotat, centres de salut tancats o reduïts a la mínima expressió. Si abans de la pandèmia la seva tasca ja era difícil, a causa d’una inversió molt per sota de la necessària, avui en dia esdevé impossible.

Ara ens diuen que aquesta situació perdurarà durant molt temps, i que alguns canvis han vingut per quedar-se. No hi ha nova normalitat. És un canvi de model.

La situació actual de l’atenció primària amb consultoris tancats i CAP’s mig desapareguts s’aprofita conscientment pel govern per introduir un canvi de model sanitari sense tenir en compte la ciutadania i les seves necessitats.

Reduccions d’horaris, atenció i assistència telemàtica són les eines que preveu aquest govern per intentar suplir les carències d’una atenció primària històricament infradotada i que arrossega contínues retallades des de fa anys.

Lluny de voler revertir la situació, la Conselleria de Salut, continua parcel·lant els serveis i donant-los a empreses col·laboradores per pagar favors.

S’ha fet evident en alguns casos, com en les residències, que concedir serveis a empreses amb l’únic i exclusiu ànim de lucre, és del tot perjudicial.

Per la defensa d’una sanitat pública i de qualitat també és necessari defensar l’augment dels recursos, tant materials com humans, i, per tant, els drets. sociolaborals, i les ràtios assistencials.

En conseqüència, fem una crida a mobilitzacions, tant d’usuaris com dels professionals, per una defensa d’una sanitat 100% pública i de qualitat.

CAL SEGUIR DEFENSANT UNA SANITAT 100% PÚBLICA DE GESTIÓ DIRECTA!!!