Per una sanitat pública, universal i de qualitat

MFiC. LLIURE-2018