Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

PUBLICADA LA DILIGÈNCIA PER INTRODUIR ELS MÈRITS DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE L’ICS: S’obre un termini de 15 dies naturals, el qual s’iniciarà el dia 12 de juliol de 2023 i finalitzarà el dia 26 de juliol de 2023, ambdós inclosos, per introduir el requisit de titulació i els mèrits. Per accedir al formulari hem danar al vveb: https://curriculum.ics.gencat.cat/ NOMÉS s’haurà d’introduir

Continua llegint

Reclamació temari oposicions

CATAC-CTS ha fet una reclamació al director de persones de l’ICS i al subdirector de desenvolupament i gestió del talent de l’ICS exposant que, A la resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre, de convocatòria dels processos selectius d’estabilització de concurs de mèrits i concurs oposició, codi de convocatòria 100, en diversos annexos de 10 convocatòries de categories de places, no

Continua llegint

Convocatòria dels processos selectius d’estabilització mitjançant els sistemes de concurs de mèrits i de concurs oposició, i del procés ordinari

Finalment desprès d’anys de lluita de CATAC-CTS demanant concurs de mèrits ja ho tenim aquí. Avui ha sortit publicada al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/4154/2022, convocatòria dels processos selectius d’estabilització per proveir places bàsiques de l’Institut Català de la Salut. 1 Concurs de mèrits, 2 Concurs oposició procés d’estabilització i 3 concurs oposició procés ordinari. En el PDF publicat veureu el

Continua llegint

OFERTA 2022. LES 100 PLACES DE LA DISCÒRDIA.

LES 100 PLACES DE LA DISCÒRDIA. El passat dia 20 de desembre va tenir lloc a l’ICS una Mesa Sectorial Extraordinària que es presumia en principi de tràmit. L’únic punt de l’ordre del dia era el d’aprovar la incorporació de la taxa de reposició del 2022 més el 20% a l’oferta pública de places que s’havia de convocar abans d’acabar

Continua llegint

Publicació de nou dels resultats finals del concurs oposició amb indicació del número d’ordre de classificació convocatòria DSI LLIURE-2018

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA EN INFERMERIA (DSI LLIURE-2018) (SUBGRUP A2) Atès que s’ha detectat una errada relativa a les dades del DNI emmascarat que consta a l’annex 2 de la relació dels resultats finals del concurs oposició amb indicació del número d’ordre de classificació

Continua llegint

Publicació del resultat del primer acte d’elecció de Gerència Territorial i de la data, hora i lloc del segon acte d´elecció De INFERMERIA (DSI LLIURE-2018) (SUBGRUP A2)

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA EN INFERMERIA (DSI LLIURE-2018) (SUBGRUP A2) De conformitat amb el que es va determinar mitjançant diligència, de l’1de setembre de 2022, d’aquest tribunal qualificador, i d’acord amb allò que estableix la base 10 de la convocatòria referenciada i la base

Continua llegint

Diligència modificació del segon acte d’elecció TCAI LLIURE 2018

Substitució de l’annex 2 de la diligència de data 15.12.2022, del resultat de l’elecció de gerències territorials. TCAI LLIURE-2018 DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU MITJÀ SANITARI EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA (SUBGRUP C2) (Codi identificació de la convocatòria TCAI LLIURE-2018. DOGC núm. 7718, de

Continua llegint