Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DILIGÈNCIA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE LA CONVOCATÒRIA ÚNICA DEL CONCURS DE TRASLLAT OBERT I PERMANENT,

DILIGÈNCIA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE LA CONVOCATÒRIA ÚNICA DEL CONCURS DE TRASLLAT OBERT I PERMANENT, PUBLICADA AL DOGC NÚM. 8214, DE 31.8.2020, PREVISTA A L’ACORD DE LA MESA SECTORIAL DE SANITAT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA LÍNIA 5.4 DEL PLA D’ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT PER A LA POTENCIACIÓ DELS PROCESSOS DE MOBILITAT VOLUNTÀRIA.

Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació de les destinacions sol·licitades i de la valoració provisional dels mèrits al·legats.

EDICIÓ 2020 (Inscripcions presentades entre l’1.9.2020 i el 31.10.2020).