Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Nova guia clínica per atendre les persones amb COVID-19 persistent

Nova guia clínica per atendre les persones amb COVID-19 persistent

L’atenció primària vertebrarà l’atenció, que serà integral i amb perspectiva biopsicosocial.

Dificultat respiratòria, fatiga, mal de cap intens, manca de concentració, dermatitis o problemes digestius són alguns dels múltiples símptomes persistents de COVID-19 que pateix un percentatge de la població.

Ara els professionals de la salut disposaran d’una guia clínica per a atendre les persones que presenten símptomes persistents de COVID-19 a Catalunya.

Per a la gran majoria d’aquestes persones prevaldrà l’atenció centrada en els equips d’atenció primària.

Cada cas tindrà un abordatge integral i amb una visió biopsicosocial. Això vol dir amb el suport dels professionals de salut mental i dels equips de rehabilitació, quan calgui, i en coordinació amb les unitats de treball social, si es detecten factors de risc social.

En la guia hi han participat una dotzena de societats científiques, l’àrea assistencial del Servei Català de la Salut, la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació, la Direcció estratègica d’Atenció Primària i Comunitària i el Col·lectiu d’afectades i afectats persistents per la COVID-19.

Definició

La Guia considera com a cas qualsevol persona amb el diagnòstic clínic de COVID-19 que, posteriorment a la fase aguda de la malaltia (a partir de la tercera setmana), continua presentant algun símptoma relacionat amb la infecció, ja sigui de manera persistent o oscil·lant.

Incidència

S’estima que en entre un 10 i un 20% dels casos hi ha persistència de símptomes, que poden ser molt variats. Els símptomes afecten més a dones d’edat mitjana i tenen un greu impacte en la seva qualitat de vida.

Símptomes freqüents

Els més freqüents són dispnea, tos, fatiga, dolor toràcic, palpitacions, febre o febrícula, artràlgies i miàlgies, símptomes digestius, cefalea, símptomes cognitius (‘boira mental’, manca de concentració i de memòria, etc.), formigueig i adormiment, pèrdua total de l’olfacte o del gust, dermatitis i conjuntivitis.

Font: Gencat