Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Sous dignes, feines dignes, recursos sanitaris…El10 de març Vaga a la Sanitat #estemfartes