Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

RESOLUCIÓ SLT/584/2021, de 2 de març,

RESOLUCIÓ SLT/584/2021, de 2 de març, de convocatòria per a l’assignació de les funcions d’un lloc
vacant de cap de secció de l’Hospital de Viladecans dependent de l’Institut Català de la Salut (convocatòria
CJ-Viladecans–01/21).
Atesa la necessitat de procedir a la cobertura del lloc de cap de secció de Pneumologia a l’Hospital de
Viladecans dependent de l’Institut Català de la Salut;