Per una sanitat pública, universal i de qualitat

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT Es notifica la interposició d’un recurs contenciós administratiu d’una persona aspirant de la convocatòria MFiC-LLIURE-2018

Relacionat amb la prova de llengua castellana