Per una sanitat pública, universal i de qualitat

GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

ANUNCI sobre la convocatòria extraordinària d’ocupació 2017-2019 i 2018-2020 i convocatòria ordinària d’ocupació 2018, 2019 i 2020. De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat de 2017, Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) procedeix a la publicació de la seva convocatòria extraordinària 2017-2019, per a l’estabilització d’ocupació temporal , que consta

Continua llegint