Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

RESOLUCIÓ PDA/1271/2021, de 29 d’abri

RESOLUCIÓ PDA/1271/2021, de 29 d’abril, de nomenament de funcionaris del cos de titulació superior de laGeneralitat de Catalunya, inspecció de seguretat nuclear i protecció radiològica (grup A, subgrup A1). La Resolució PDA/2507/2019, de 25 de setembre, publicada al DOGC núm. 7977, de 9.10.2019, va aprovar lesbases reguladores de la convocatòria del procés de selecció per proveir 3 places del cos

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1282/2021, de 30 d’abril

RESOLUCIÓ SLT/1282/2021, de 30 d’abril, per la qual es dona publicitat a les subvencions concedides pelDepartament de Salut per al finançament a entitats privades sense afany de lucre per les actuacionsrealitzades en l’àmbit de la salut de la infecció per VIH/sida corresponents a l’any 2019. Atès el que disposen l’article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1281/2021, de 30 d’abril

RESOLUCIÓ SLT/1281/2021, de 30 d’abril, per la qual es dona publicitat a les subvencions concedides pelDepartament de Salut per al finançament a entitats privades sense afany de lucre per les actuacionsrealitzades en l’àmbit de la salut de prevenció i tractament de les drogodependències durant l’any 2019. Atès el que disposen l’article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1280/2021, de 30 d’abri

RESOLUCIÓ SLT/1280/2021, de 30 d’abril, per la qual es dona publicitat a les subvencions concedides pelDepartament de Salut per al finançament a entitats privades sense afany de lucre per les actuacionsrealitzades en l’àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies durantl’any 2019, amb fons provinents d’herències intestades a favor

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1279/2021, de 30 d’abri

RESOLUCIÓ SLT/1279/2021, de 30 d’abril, per la qual es dona publicitat a les subvencions concedides pelDepartament de Salut per al finançament a entitats privades sense afany de lucre per les actuacionsrealitzades en l’àmbit de la salut de prevenció i tractament de les drogodependències de l’any 2018 que nohagin estat subvencionades prèviament a la convocatòria efectuada mitjançant la Resolució SLT/1736/2018,de 19

Continua llegint