Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/1278/2021, de 30 d’abril

RESOLUCIÓ SLT/1278/2021, de 30 d’abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèriade salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. En el context actual de transmissió comunitària del virus, l’estratègia de lluita contra la COVID-19 comportal’adopció de diverses mesures preventives i de control, per protegir

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1249/2021, de 28 d’abril

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT RESOLUCIÓ SLT/1249/2021, de 28 d’abril, de convocatòria per a l’assignació de les funcions de llocsvacants de cap de servei i de cap de secció de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, dependent de l’InstitutCatalà de la Salut (convocatòria CJ-Vall d’Hebron-02/2021) Atesa la necessitat de procedir a la cobertura dels llocs vacants de cap de servei de Cirurgia

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1250/2021, de 27 d’abril

RESOLUCIÓ SLT/1250/2021, de 27 d’abril, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistemade concurs específic, d’un càrrec de comandament de la Direcció General de Planificació en Salut delDepartament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/004/20). Atesa la Resolució SLT/3314/2020, de 15 de desembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema deconcurs específic, d’un càrrec

Continua llegint