Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/1518/2021, de 18 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1518/2021, de 18 de maig, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de personal facultatiu especialista estatutari al servei de les institucions sanitàries de la Seguretat Social gestionades per l’Institut Català de la Salut (núm. de registre de la convocatòria MVFE-1/2020). D’acord amb la Resolució SLT/2146/2020, de 4 de setembre, per la qual es convoca concurs de mobilitat voluntària de

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1516/2021, de 18 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1516/2021, de 18 de maig, per la qual es crea el Programa per a la modelització de la informació en addiccions, del seu impacte en salut i d’avaluació de l’impacte de polítiques preventives. El nou Pla de drogues i addiccions comportamentals per al període 2019-2023, proposa unes àrees prioritàries d’actuació pública amb l’objectiu de reduir el consum d’alcohol i

Continua llegint

ORDRE SLT/108/2021, de 18 de maig,

ORDRE SLT/108/2021, de 18 de maig, de modificació de l’Ordre SLT/274/2016, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions d’accions incloses en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020. Mitjançant l’Ordre SLT/274/2016, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions d’accions incloses en

Continua llegint