Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ANUNCI de notificació en procediment pel qual es notifica a les possibles persones interessades la interposició d’un recurs contenciós administratiu d’una persona aspirant de la convocatòria DSI-Lliure- 2018. Mitjançant aquest anunci, el director gerent de l’Institut Català de la Salut fa saber que la persona aspirant identificada amb les inicials CMG, participant de la convocatòria amb núm. d’identificació DSI.LLIURE-2018, ha

Continua llegint