Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/1580/2021, de 21 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1580/2021, de 21 de maig, per la qual es resol parcialment la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tretze càrrecs de comandament de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/014/19), en relació amb els llocs de treball SA/014/19-7, SA/014/19-8, SA/014/19-10 i SA/014/19-12. Atesa la Resolució

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1588/2021, de 21 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1588/2021, de 21 de maig, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un càrrec de comandament del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/001/21). Atesa la Resolució SLT/1204/2021, de 23 d’abril, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un càrrec de comandament del Departament de

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1564/2021, de 21 de maig, de nul·litat de la Resolució SLT/450/2020,

RESOLUCIÓ SLT/1564/2021, de 21 de maig, de nul·litat de la Resolució SLT/450/2020, de 19 de febrer (DOGC núm. 8074, de 28.2.2020), del director gerent de l’Institut Català de la Salut, on es van adjudicar les places bàsiques de la categoria d’administratiu/iva (subgrup C1), corresponents a la convocatòria específica de promoció interna amb codi d’identificació ADM-PI-2016 (DOGC núm. 7272, de 22.12.2016).

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1579/2021, de 20 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1579/2021, de 20 de maig, de delegació de competències en matèria de protecció de dades de caràcter personal en determinats òrgans que tenen competència en matèria de contractació. La Sotsdirecció del Servei Català de la Salut és l’òrgan administratiu responsable dels tractaments de dades del Servei Català de la Salut, de conformitat amb la Resolució del director del Servei

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1581/2021, de 21 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1581/2021, de 21 de maig, per la qual es resol parcialment la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tretze càrrecs de comandament de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/014/19), en relació amb els llocs de treball SA/014/19-1, SA/014/19-2, SA/014/19-3, SA/014/19-4, SA/014/19-5, SA/014/19-6 i SA/014/19-9.

Continua llegint

Més Pacte de Toledo

¿Què és el Pacte de Toledo? Al 1995 es constitueix el Pacte de Toledo, una comissió parlamentària amb l’objectiu d’analitzar l’ estat de les pensions i proposar mesures per garantir la “sostenibilitat  del sistema”. Es tracta d’una comissió permanent no legislativa. La seva formació és obligatòria en totes les legislatures però està mancat de poder legislatiu. Té una representació de

Continua llegint