Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/481/2022, de 22 de febrer

RESOLUCIÓ SLT/481/2022, de 22 de febrer, per la qual es dona publicitat a un encàrrec de gestió del Servei Català de la Salut a l’Institut Català de la Salut.

En data 7 de febrer de 2022 es va signar l’encàrrec de gestió del Servei Català de la Salut (CatSalut) a l’Institut Català de la Salut (ICS) per dur a terme la contractació derivada del subministrament de medicaments en el marc de contractes de compra conjunta europea (Joint Procurement Agreement) associats al tractament de la COVID-19 i destinats al sistema públic de salut de Catalunya.

Feu clic per accedir a 1893826.pdf