Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

EDICTE d’1 de març de 2022, d’informació pública sobre la proposta de modificació de diverses àrees bàsiques de salut.

EDICTE d’1 de març de 2022, d’informació pública sobre la proposta de modificació de diverses àrees bàsiques de salut.

En virtut del Decret 84/1985, de 21 de març (DOGC núm. 527, de 10.4.1985), es van aprovar les mesures per a la reforma de l’atenció primària de salut a Catalunya.
Entre les previsions del Decret esmentat hi ha la delimitació de les àrees bàsiques de salut com a unitats territorials en què es presta l’assistència primària d’accés directe de la població.

Feu clic per accedir a 1893792.pdf