Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/648/2022, de 8 de març

RESOLUCIÓ SLT/648/2022, de 8 de març, per la qual s’adjudiquen diversos llocs vacants de cap de secció de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona dependent de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Vall d’Hebron-02/2021).

D’acord amb la Resolució SLT/1249/2021, de 28 d’abril, de convocatòria per a l’assignació de les funcions de llocs vacants de cap de secció de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron dependent de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Vall d’Hebron-02/2021), publicada al DOGC núm. 8400, de 3.5.2021;

Vista la proposta d’adjudicació tramesa pel tribunal de selecció de la convocatòria, que ja ha finalitzat les seves actuacions;

Feu clic per accedir a 1895687.pdf