Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Permisos al dia

En aquest apartat podràs trobar tota la informació sobre els permisos que podem gaudir.

     ESTATUTARIS-ICS-abril 2024

INTERPRETACIÓ DELS PERMISOS DE L’ICS

Mesa sectorial, 28 de Gener de 2022

El personal interí amb més de 5 anys d’antiguitat
podrà agafar permís sense sou de la mateixa manera
que el personal fixe.

Continua llegint

 

 Aquí trobaràs la informació dels permisos per estatutaris.

Continua llegint

 

 

 

EBEP. Estatuto Básico del Empleado Público

L’any 2021 va entrar en vigor el canvi de permisos per mort, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica afegint als familiars de 2º grau . Permisos per defunció, accident o malaltia greu d’un familiar. Article 48 a) del EBEP Publicat el 20 novembre, 2017 (actualitzada a gener de 2021) L’article 48 a) de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic

Continua llegint

 

 

 

Ampliació dels permisos per paternitat de 12 a 16 setmanes des de l’1 de gener de 2021

Continua llegint