Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA D’AUXILIAR D’HOTELERIA.

Codi d’identificació de la convocatòria: AUX. HOT. LLIURE-2019 – DOGC núm. 7896, de 13.06.2019
OBERTURA TERMINI ACTE D´ELECCIÓ DE GERÈNCIA TERRITORIAL PER VIA TELEMÀTICA