Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA ESPECIALISTA EN INFERMERIA OBSTÈTRICA I GINECOLÒGICA (LLEVADOR/A LLIURE-2018) (SUBGRUP A2).
(Codi d´identificació de la convocatòria LLEVADOR/A LLIURE-2018. DOGC núm. 7691, de 23.8.2018)

Categoria: Diplomat/ada sanitari/ària especialista en infermeria obstètrica i ginecològica
OBERTURA TERMINI 1r. ACTE D´ELECCIÓ DE GERÈNCIA TERRITORIAL PER VIA TELEMÀTICA