Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

Canvi de permisos a l’EBEP

Aquest any 2021 entra en vigor el canvi de permisos per mort, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica afegint als familiars de 2º grau . Permisos per defunció, accident o malaltia greu d’un familiar. Article 48 a) del EBEP Publicat el 20 novembre, 2017 (actualitzada a gener de 2021) L’article 48 a) de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (EBEP), en

Continua llegint

La Comissió de Sanitat del Congreso dóna el vistiplau a la consideració del contagi en entorn laboral sanitari, de la COVID 19 com a malaltia professional

Això suposa una millora a la situació present de consideració de contingència professional; amb la nova catalogació s’estendrà l’ampliació de garanties durant tota la vida del treballador, enfront dels cinc anys que proporciona actualment la contingència professional. La mesura, presentada per la diputada, Concep Cañadell, serà aplicable només a professionals sanitaris i de sociosanitaris. Cal esperar, però ens temem un

Continua llegint