Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

ANUNCI sobre l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici 2020. De conformitat amb allò establert en la Llei 4/2020, del 29 d’abril, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, art. 32. Oferta d’Ocupació Pública per al 2020 i contractació de personal fix, Gestió de Serveis Sanitaris procedeix a la publicació de la seva Oferta d’Ocupació Pública corresponent a

Continua llegint

RESOLUCIÓ TSF/3297/2020, de 3 de desembre

RESOLUCIÓ TSF/3297/2020, de 3 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió paritària del II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut, relatiu a les taules salarials 2020 (codi de conveni núm. 79100135012015).

Continua llegint

BANC DE SANG I TEIXITS. Anunci sobre convocatòria ordinària de places de concurs de mèrits, taxa de reposició 2020.

El Banc de Sang i Teixits convoca les següents places, corresponents a la convocatòria ordinària 2020 aprovades pel seu òrgan de govern, com a mesura d’estabilització laboral proposada dins del pla de garantia d’estabilitat laboral coordinat pel Departament de Salut. – Lloc de treball de facultatiu/va: 3 places – Lloc de treball d’infermer/a: 2 places – Lloc de treball de

Continua llegint

BANC DE SANG I TEIXITS. Anunci sobre convocatòria de places de concurs de mèrits.

ANUNCI sobre convocatòria de places de concurs de mèrits. El Banc de Sang i Teixits convoca les següents places, com a mesura d’estabilització laboral proposada dins del pla de garantia d’estabilitat laboral coordinat pel Departament de Salut. – Lloc de treball de facultatiu/va: 1 plaça – Lloc de treball d’infermer/a : 5 plaçes – Lloc de treball d’ajudant sanitari: 1

Continua llegint