Per una sanitat pública, universal i de qualitat

SALUT CATALUNYA CENTRAL

ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria per cobrir una plaça de metge/essa adjunt/a de medicina
interna.

S’integrarà a Salut Catalunya Central – Hospital Sant Bernabé (SCC-HSB), empresa de dret públic del
Departament de Salut. El centre ofereix atenció urgent, atenció especialitzada mèdica i quirúrgica, tant
d’hospitalització com ambulatòria, i atenció sòcio-sanitària, a la població de referència (comarca del Berguedà i
zones limítrofs). Disposa de 90 llits d’hospitalització. Anualment s’hi atenen, de mitjana, 30.000 urgències i es
realitzen 4.500 altes (mèdiques i quirúrgiques). Actualment, l’hospital de Sant Bernabé es troba immers en un
procés de transformació integral i estratègica que abasta tots els processos, especialment en el vessant
assistencial i la transformació tecnològica i digital.