Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Tramitació dels expedients sancionadors per l’incompliment de l’obligació de l’ús de la mascareta,

Tramitació dels expedients sancionadors per l’incompliment de l’obligació de l’ús de la mascareta,

RESOLUCIÓ SLT/434/2021, de 10 de febrer, per la qual s’estableix el sistema d’actuació administrativa automatitzada per als acords d’inici dels expedients sancionadors per l’incompliment de l’obligació de l’ús de la mascareta, o l’ús inadequat d’aquesta, derivats de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.