Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Prioritats i motius per a la vacunació front la COVID-19