Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/478/2021, de 22 de febrer,

RESOLUCIÓ SLT/478/2021, de 22 de febrer, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de facultatiu/iva
especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona de l’Institut Català
de la Salut (convocatòria EJ-Joan XXIII-01/18).
D’acord amb la Resolució SLT/2814/2018, de 30 d’octubre, de convocatòria per a la provisió de llocs vacants
de facultatiu/iva especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona de
l’Institut Català de la Salut (núm. de registre de la convocatòria EJ-Joan XXIII-01/18), publicada al DOGC,
núm. 7761, de 4.12.2018;