Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Informació Mesa Sectorial del 7 de maig de 2021

Informació Mesa Sectorial del 7 de maig de 2021

 L’ICS vol donar com a vàlid el llistat de la Borsa de Treball publicat el 15 d’abril

CATAC-CTS/IAC, aprova el Pla d’Igualtat de l’Institut Català de la Salut

La nostra organització ha signat, a la sessió de la Mesa Sectorial d’avui 7 de maig, el nou Pla d’Igualtat de l’ICS amb una vigència de 4 anys. Esperem que serveixi per col·laborar en fer una societat més justa i igualitària.

Borsa de Treball

Ni els sindicats signants, UGT-SATSE-Metges de Catalunya, ni l’ICS, volen assumir el fracàs d’aquest Pacte de Borsa de Treball. Després de la publicació d’un nou llistat ple d’errors, ara volen publicar una actualització nova la setmana que ve, quan ni tan sols han donat temps per rebre totes les al·legacions que s’han presentat. Com que volen fer les noves contractacions i els interinatges amb la nova Borsa, han tirat pel camí del mig, una autèntica vergonya. Els sindicats signants han donat una arma perquè es pugui maltractar a la gent amb total impunitat. Però lluny de denunciar l’Acord, es posicionen d’acord amb aquest Pacte infame, els hauria de caure la cara de vergonya.

CATAC-CTS/ICS hem manifestat que el que està passant amb aquest Pacte no és presentable, que hi ha un munt d’errors amb el llistat que s’hi ha tret i que ara es treu un nou llistat sense donar temps per rebre les al·legacions que s’han presentat. Exigim als sindicats signants la denúncia d’aquest Pacte. Les delegades i delegats d’aquests sindicats estan d’acord amb aquesta infàmia?. No podem consentir més traïcions a la plantilla de la nostra institució.

Mobilitat voluntària

 Volen treure el llistat definitiu al mes de juny i publicar al DOGC la primera setmana de setembre. Per tant les incorporacions al nou destí es faran a partir de l’octubre.

Carrera professional

 L’ICS diu que la setmana del 10 de maig sortirà el llistat provisional d’admesos i el pagament es farà en la nòmina de juny.

 Processos de selecció

 L’ICS diu que vol modificar les bases generals de les convocatòries i que convocarà una reunió de la Mesa per aquest motiu.

CATAC-CTS/IAC hem manifestat que abans de parlar de les bases generals, hem de tenir en compte l’actualització que es farà de l’EBEP que pot ser que doni potestat per fer convocatòries per concurs de mèrits, que és el que la nostra organització està reclamant des de fa anys.

A continuació es donen la següent informació.

Situació de les convocatòries

Situació Ingesta

Situació convocatòries lliure 2018

Situació lliure 2019

 

 DPOs

Hem tornat a reiterar la necessitat del fet de que es tingui en compte que continuem en pandèmia i per tant demanem que les DPOs de 2021 siguin les mateixes que les de 2020. A més hem demanat informació a sobre del que s’està dient en alguns territoris, relacionat amb les DPOs individuals i el fet de vacunar-se. L’ICS ha dit que això no és cert, que la vacunació és voluntària i que per tant no formarà part de les DPOs individuals. En relació amb l’assignació d’objectius van dir que encara no estan fets, però que no seran els mateixos que l’any passat. CATAC-CTS/IAC hem manifestat la nostra disconformitat.

 Permís de famílies monoparentals

CATAC-CTS/IAC vam demanar l’adaptació del permís de maternitat i paternitat a les famílies monoparentals. Durant aquest any 2021 el permís de paternitat ha passat a ser de 16 setmanes i per tant hem demanat que, en el cas de les famílies monoparentals, la persona progenitora pugui gaudir a continuació del permís de maternitat del permís de paternitat. L’ICS va manifestar que mirarà la situació i que si fa falta fer una actualització del permís en aquest sentit, la farà.

Treballadores socials PADES

CATAC-CTS/IAC van expressar el problema existent amb la incorporació de places ICS de Treballadores Socials sanitàries dins els equips PADES i les seves nòmines.  No s’han previst dins del Llibre de Retribucions actual els corresponents complements salarials d’aquesta categoria professional de nova creació, de la qual s’aniran incorporant progressivament professionals a les diferents Gerències Territorials (s’han de calcular de manera diferenciada als de les TS d’EAP). El cap de Gestió de Personal es compromet a parlar i resoldre el problema amb els caps d’unitats de RRHH de les Gerències implicades