Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/607/2022, de 3 de març


RESOLUCIÓ SLT/607/2022, de 3 de març, de modificació de la Resolució SLT/1972/2018, de 13 d’agost, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària especialista en infermeria obstètrica i ginecològica (LLEVADOR/A LLIURE-2018) i de modificació de la Resolució SLT/157/2021, de 22 de gener, de modificació de la Resolució SLT/1972/2018, de 13 d’agost.

Feu clic per accedir a 1894873.pdf