Per una sanitat pública, universal i de qualitat

La EMA indica que el balance beneficio/riesgo de la vacuna de AstraZeneca continúa siendo favorable

La EMA indica que el balance beneficio/riesgo de la vacuna de AstraZeneca continúa siendo favorable

En este momento, no hay evidencias de que la administración de la vacuna frente a la COVID-19 de AstraZeneca haya sido la causa de los acontecimientos tromboembólicos que han motivado medidas cautelares en algunos países de la Unión Europea de forma preventiva El Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento (PRAC), del que forma

Continua llegint
Solucions al Pla d’Igualtat del ICS

Solucions al Pla d’Igualtat del ICS

A finals de novembre del 2020 va sortir als mitjans de comunicació la notícia de que les Dones de la demarcació de Lleida no podien interrompre voluntàriament l’embaràs ja que no hi havia un centre acreditat per dur a terme aquesta pràctica quirúrgica.  A partir d’aquí, les associacions de dones de Lleida junt a les delegades de la IAC de

Continua llegint

ACORD GOV/26/2021, de 9 de març, pel qual s’amplia el Programa transversal del Servei Català de la Salut, aprovat per l’Acord GOV/114/2020, de 30 de setembre, davant la continuïtat del progrés de la COVID-19.

L’estratègia de resposta de les autoritats competents de l’Administració de la Generalitat davant de la COVID- 19, en el marc del Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, ha estat alineada, des de l’inici d’aquesta epidèmia, posteriorment declarada pandèmia internacional per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), amb els protocols de

Continua llegint

ACORD GOV/25/2021, de 9 de març, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del Banc de Sang i Teixits.

L’article 7.2.4 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, disposa que el Servei Català de la Salut pot desenvolupar la gestió i l’administració dels centres, els serveis i els establiments de protecció de la salut i d’atenció sanitària i sociosanitària que s’hi integren, com també els programes institucionals en matèria de promoció i protecció de

Continua llegint

DILIGÈNCIA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE LA CONVOCATÒRIA ÚNICA DEL CONCURS DE TRASLLAT OBERT I PERMANENT,

DILIGÈNCIA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE LA CONVOCATÒRIA ÚNICA DEL CONCURS DE TRASLLAT OBERT I PERMANENT, PUBLICADA AL DOGC NÚM. 8214, DE 31.8.2020, PREVISTA A L’ACORD DE LA MESA SECTORIAL DE SANITAT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA LÍNIA 5.4 DEL PLA D’ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT PER A LA POTENCIACIÓ DELS PROCESSOS DE MOBILITAT VOLUNTÀRIA.

Continua llegint

DILIGÈNCIA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE LA CONVOCATÒRIA ÚNICA DEL CONCURS DE TRASLLAT OBERT I PERMANENT,

DILIGÈNCIA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE LA CONVOCATÒRIA ÚNICA DEL CONCURS DE TRASLLAT OBERT I PERMANENT, PUBLICADA AL DOGC NÚM. 8214, DE 31.8.2020, PREVISTA A L’ACORD DE LA MESA SECTORIAL DE SANITAT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA LÍNIA 5.4 DEL PLA D’ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT PER A LA POTENCIACIÓ DELS PROCESSOS DE MOBILITAT VOLUNTÀRIA.

Continua llegint