Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

DECRET 128/2021, de 8 de juny

DECRET 128/2021, de 8 de juny, pel qual es crea en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya la Comissió delegada del Govern en matèria de COVID-19. El Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT), aprovat pel Decret 161/1995, de 16 de maig, estableix en el punt 4, dedicat a la planificació, que les diferents autoritats competents per

Continua llegint

ANUNCI de convocatòria d’oferta pública d’ocupació de llocs de treball de fisioterapeuta, en règim de contractació laboral.

El Consorci Sanitari de Terrassa convoca per a la seva cobertura pel sistema de concurs de mèrits 3 places de personal de Fisioterapeuta corresponents a l’oferta publica ordinària 2020 i extraordinària 2019-2021. Les bases de la convocatòria es podran consultar al web del CST (http://cst.cat/atencio-al-ciutada/gestions-itramits/ treballa.aspx) a partir del dia de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1611/2021, de 25 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1611/2021, de 25 de maig, per la qual s’estableix una prova pilot prèvia a la regulació de les funcions de suport al personal sanitari que ha de desenvolupar determinat personal administratiu en centres d’atenció primària. La situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 ha fet palesa la necessitat de reorganitzar algunes activitats administratives que són complementàries de l’atenció sanitària

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1580/2021, de 21 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1580/2021, de 21 de maig, per la qual es resol parcialment la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tretze càrrecs de comandament de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/014/19), en relació amb els llocs de treball SA/014/19-7, SA/014/19-8, SA/014/19-10 i SA/014/19-12. Atesa la Resolució

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1588/2021, de 21 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1588/2021, de 21 de maig, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un càrrec de comandament del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/001/21). Atesa la Resolució SLT/1204/2021, de 23 d’abril, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un càrrec de comandament del Departament de

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1564/2021, de 21 de maig, de nul·litat de la Resolució SLT/450/2020,

RESOLUCIÓ SLT/1564/2021, de 21 de maig, de nul·litat de la Resolució SLT/450/2020, de 19 de febrer (DOGC núm. 8074, de 28.2.2020), del director gerent de l’Institut Català de la Salut, on es van adjudicar les places bàsiques de la categoria d’administratiu/iva (subgrup C1), corresponents a la convocatòria específica de promoció interna amb codi d’identificació ADM-PI-2016 (DOGC núm. 7272, de 22.12.2016).

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1579/2021, de 20 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1579/2021, de 20 de maig, de delegació de competències en matèria de protecció de dades de caràcter personal en determinats òrgans que tenen competència en matèria de contractació. La Sotsdirecció del Servei Català de la Salut és l’òrgan administratiu responsable dels tractaments de dades del Servei Català de la Salut, de conformitat amb la Resolució del director del Servei

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1581/2021, de 21 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1581/2021, de 21 de maig, per la qual es resol parcialment la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tretze càrrecs de comandament de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/014/19), en relació amb els llocs de treball SA/014/19-1, SA/014/19-2, SA/014/19-3, SA/014/19-4, SA/014/19-5, SA/014/19-6 i SA/014/19-9.

Continua llegint