Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

PARC SANITARI PERE VIRGILI ANUNCI sobre l’oferta pública d’ocupació

ANUNCI sobre l’oferta pública d’ocupació del Parc Sanitari Pere Virgili.Anunci sobre l’oferta pública d’ocupació del PARC SANITARI PERE VIRGILI, aprovada pel Conselld’Administració del 16 de setembre de 2021, en virtut del qual s’estableix el nombre d’efectius que esconvocaran distribuïts per llocs de treball corresponent a l’Oferta Pública Extraordinària d’ocupació 2018-2020,amb motiu de l’ampliació del termini previst per a l’autorització i

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/3632/2021, de 2 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3632/2021, de 2 de desembre, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pelsistema de concurs específic, d’un lloc singular de la Direcció de Serveis del Departament de Salut(convocatòria de provisió núm. SA/005/21).Atesa la Resolució SLT/2843/2021, de 20 de setembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema deconcurs específic, d’un lloc singular de la Direcció

Continua llegint

ACORD GOV/194/2021, de 7 de desembre

ACORD GOV/194/2021, de 7 de desembre, pel qual es prorroga el Programa per a la tramitació i gestió delsexpedients sancionadors en matèria de salut pública relatius a mesures de prevenció i contenció sanitàriesper fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, aprovat per l’Acord GOV/171/2020, de 29 dedesembre, i se’n modifiquen determinats aspectes. En data 29 de desembre

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/3590/2021, d’1 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3590/2021, d’1 de desembre, per la qual es modifica la Resolució SLT/3512/2021, de 25 denovembre, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brotepidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i se n’aixeca la suspensió de l’eficàcia dedeterminats apartats. En un context de transmissió comunitària del virus, un

Continua llegint

ANUNCI de convocatòria ordinària de places de concurs de mèrits, taxa de reposició 2021 banc de sang i teixits

El Banc de Sang i Teixits convoca les següents places, corresponents a la convocatòria ordinària 2021 aprovades pel seu òrgan de govern, com a mesura d’estabilització laboral proposada dins del pla de garantia d’estabilitat laboral coordinat pel Departament de Salut Continua llegintContinua llegint            

Continua llegint