Per una sanitat pública, universal i de qualitat

El Govern de la Generalitat aprova l’Agència Pública de la Formació i Qualificacions Professionals de Catalunya «S’accelera la privatització i el desmantellament de la formació professional reglada a Catalunya»

El Govern de la Generalitat aprova l’Agència Pública de la Formació i Qualificacions Professionals de Catalunya «S’accelera la privatització i el desmantellament de la formació professional reglada a Catalunya»

USTEC-STEs (IAC) va denunciar des del primer moment la deriva neoliberal en què està fent caure la Generalitat de Catalunya la Formació Professional. L’atac més dur, injustificat i sense precedents, va ser la publicació de la Llei de la Formació i de les Qualificacions Professionals de Catalunya, herència de la LEC, la qual obria el pas a l’externalització i al desmantellament de l’FP sense cap benefici per al sistema i contra els drets de desenes de milers d’estudiants i titulats i titulades que han vist i veuran com els seus estudis ja no els permeten adquirir una formació polivalent, de qualitat. A més a més, veuran també com les seves titulacions continuaran perdent el seu reconeixement públic i privat.

La LFQPC determina com a centre de poder i de decisions l’Agència Pública de la Formació i de les Qualificacions Professionals de Catalunya, la composició de la qual queda clarament definida ja en la mateixa Llei: l’Administració Pública, les patronals més representatives i els sindicats CCOO i UGT. El primer és un sindicat cada cop amb menys representació en educació pública de Catalunya i el segon ni tan sols té representació legítima per no haver obtingut el mínim de vots necessaris per poder tenir representació electa en el si de la Mesa Sectorial d’Educació del Departament.

Per contra, els sindicats majoritaris com USTEC-STEs (IAC) en educació pública o la IAC en la Funció Pública en general, han estat vetats. La veu crítica i racional del sector sindical ha estat apartada del centre de decisions que influirà en el futur de milions de catalanes i catalans. Ells sabran per què ho han fet!

USTEC-STEs (IAC) es va oposar a l’Agència des del primer moment ja que, entre d’altres raons, érem conscients que l’objectiu primer era aglutinar en la seva estructura els agents socials que podrien facilitar l’externalització i desmantellament de l’FP reglada.

La notícia de l’aprovació del Decret d’Estatuts de l’Agència és la pitjor notícia que podíem esperar i demostra que el Govern no farà marxa enrere i, per tant, es posa definitivament punt i final a l’FP reglada a Catalunya per donar pas a una formació professional anteriorment anomenada ocupacional, al servei exclusiu de les empreses i dels grans sindicats, els quals, ara també decidiran, evidentment, buscant el màxim benefici propi.

L’Agència ha estat ubicada al Departament de Presidència, segurament per evitar el control estricte que sindicats com la USTEC – IAC fan a diari a diferents Departaments de la Generalitat, com ara al Departament d’Educació.

En conseqüència,

USTEC-STEs (IAC) manifesta la seva oposició a l’Agència Pública de Formació i Qualificacions Professionals de Catalunya, i, en tot cas, exigeix que el centre de gravetat de l’FP pivoti en el Departament d’Educació. L’FP té un component professionalitzador i acadèmic integral el qual tan sols el pot garantir el Departament d’Educació.

Al mateix temps, USTEC-STES (IAC), mentre la LFQPC no sigui derogada i per poder participar en el control de l’Agència Pública, i que aquesta gaudeixi d’un sector crític i racional més ampli, sense interessos particulars ni ànim de lucre, exigeix la inclusió a la mateixa d’altres entitats sindicals i socials.

Finalment, lamentem que una decisió tant important i d’un abast tan gran s’hagi pres i oficialitzat en un moment en què el govern està en funcions, amb un president inhabilitat i en plena campanya electoral, passant desapercebuda pels ulls de la majoria de la població.